Rwanda

Lake Mugesara

Take off from Kigali and fly over Lake Mugesara to the south.

Waypoints


WP 1 - Nyirabidibili River mouth

WP 2 - SW along Lake Mugesara


WP 3 - SE along Lake MugesaraWP 4 - Lake Kidogo