Ghana

Akosombo Dam

Take a long cross country flight to the enormous Lake Volta, north of Ghana's capital city Accra.

Waypoints


WP 1 - Ashaiman Reservoir (north end)

WP 2 - Lake

WP 3 - Akuse Dam

WP 3 - Akuse Dam


WP 4 - Bridge

WP 5 - Akosombo Dam | Follow the shoreline

Follow the shoreline

Follow the shoreline

WP 6 - Lake Volta | Follow the shoreline

Follow the shoreline

WP 7 - Amantana

WP 8 - Koforidua